logo

РЕГИ

Какво означава REGGIE?

REGGIE означава „обикновен канабис (унизителен)“.

Резюме на ключови точки

„Канабис от обикновен клас (унизителен)“ е най-често срещаното определение за РЕГИ в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
РЕГИ
определение:обикновен канабис (унизителен)
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни

Изображение за REGGIE

Когато пиша РЕГИ , имам предвид това:

значението на REGGIE
Думата reggie идва от „обикновен“ канабис, което означава, че не е висококачествен.

Пример за REGGIE, използван в текст

РЕГИ