logo

ХЛЕБАРКА

Какво означава ROACH?

ROACH означава „Върхът на ставата (наркотици)“.

Резюме на ключови точки

„Върхът на ставата (лекарства)“ е най-често срещаното определение за ХЛЕБАРКА в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
ХЛЕБАРКА
определение:Върхът на ставата (наркотици)
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни

Изображение за ROACH

Когато пиша ХЛЕБАРКА , имам предвид това:

значение на ROACH
Хлебарка е парче навита хартия или филтър в края на джойнт или цигара.

Пример за ROACH, използван в текст

ХЛЕБАРКА