logo

РОЛКА

Какво означава ROLL?

ROLL означава 'High on Ecstasy'.

Резюме на ключови точки

„High on Ecstasy“ е най-често срещаното определение за РОЛКА в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
РОЛКА
определение:Високо на екстази
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни

Пример за ROLL, използван в текст

РОЛКА