logo

Какво означава :S?

:S означава „Объркан“.

Резюме на ключови точки

„Объркан“ е най-често срещаното определение за в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
определение:Объркан
Тип:икона
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за :S, използван в текст