logo

СЕМЕНА

Какво означава СЕМЕНА?

СЕМЕНА е жаргонен термин, който означава „деца“, „сперма“ и „семена от канабис“.

Резюме на ключови точки

Първо определение на СЕМЕНА

„Деца“ е често срещано определение за СЕМЕНА в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
СЕМЕНА
определение:деца
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Второ определение на СЕМЕНА

„Сперматозоидите“ е друго разпространено определение за СЕМЕНА .
СЕМЕНА
определение:сперма
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Трето определение на СЕМЕНА

СЕМЕНА означава също „Семената от канабис“.
СЕМЕНА
определение:Семена от канабис
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Изображение за СЕМЕНА

Когато пиша СЕМЕНА , имам предвид това:

значение на СЕМЕНА
СЕМЕНА означава също „деца“ и „сперма“.

Пример за СЕМЕНА, използвани в текст

СЕМЕНА