logo

ШИС

Какво означава ШИС?

SIS означава „сестра“.

Резюме на ключови точки

„Сестра“ е най-често срещаното определение за ШИС в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
ШИС
определение:сестра
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
1: Лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за ШИС, използван в текст

ШИС