logo

SK

Какво означава SK?

SK означава 'Добре е' и 'Spawn Kill'.

Съкращението SK се използва широко онлайн и в текстови съобщения, за да означава „Добре е“. Използва се и в онлайн игрите, за да означава „Spawn Kill“.

Резюме на ключови точки

Първо определение на SK

„Добре е“ е най-често срещаното определение за SK в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
SK
определение:ОК е
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Второ определение на SK

'Spawn Kill' е най-често срещаното определение за SK в приложения за игри като Discord и TeamSpeak.
SK
определение:Spawn Kill
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за SK, използван в текст

SK