logo

МИРАНЕТЕ

Какво означава SPAWN?

SPAWN означава „Раждане“ и „Регенериране“.

Думата SPAWN е широко използвана както онлайн, така и извън нея, за да означава „роди“. Използва се и в онлайн игрите, за да означава „Регенериране“.

Резюме на ключови точки

Първо определение на SPAWN

„Раждането е най-разпространеното определение за МИРАНЕТЕ в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
МИРАНЕТЕ
определение:Раждам
Тип:Word
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Второ определение на SPAWN

„Регенериране“ е най-често срещаното определение за SK в приложения за игри като Discord и TeamSpeak.
SK
определение:Регенерирайте
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за SPAWN, използван в текст

МИРАНЕТЕ