logo

УБИВАНЕ НА СПАВН

Какво означава SPAWN KILL?

SPAWN KILL означава „Убийте противник, докато се регенерира“.

В онлайн игрите терминът SPAWN KILL се отнася до убиването на опонент веднага след като той се регенерира (т.е. веднага след като се „замножи“).

УБИЙСТВОТО НА СПАВН се счита за несправедливо, тъй като регенерираният герой обикновено е уязвим и може да бъде невъоръжен.

SPAWN KILL често се съкращава като SK.

Резюме на ключови точки

„Убийте противник, докато се регенерира“ е най-често срещаното определение УБИВАНЕ НА СПАВН в приложения за игри като Discord и TeamSpeak, както и в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter и Instagram.
УБИВАНЕ НА СПАВН
определение:Убийте противник, докато се регенерира
Тип:Word
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за SPAWN KILL, използван в текст

УБИВАНЕ НА СПАВН