logo

ЮЗ

Какво означава SW?

SW означава „И какво от това?“.

Резюме на ключови точки

— И какво? е най-разпространеното определение за ЮЗ в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
ЮЗ
определение:И така, какво?
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за SW, използван в текст

ЮЗ