logo

:T

Какво означава :T?

:T означава 'Wry Smile'.

Резюме на ключови точки

„Крива усмивка“ е най-често срещаното определение за :T в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
:T
определение:Крива усмивка
Тип:икона
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за :T, използван в текст

:T