logo

/НИШКА

Какво означава /НИШКА?

/THREAD означава „Край на тема във форум“.

Резюме на ключови точки

„Край на тема във форум“ е най-често срещаното определение за /НИШКА в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
/НИШКА
определение:Край на тема във форум
Тип:Кибер термин
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за /THREAD, използван в текст

/НИШКА