logo

GST

Какво означава TPS?

TPS означава „стрелец от трето лице“.

TPS е съкращение, използвано в игрите със значението „стрелец от трето лице“. В TPS игрите играта се основава предимно на стрелба и играчът може да види собствения си герой на екрана.

TPS често се пише като 3PS.

Популярните TPS игри включват Uncharted, Resident Evil и Warhawk.

Резюме на ключови точки

„Стрелец от трето лице“ е най-разпространеното определение за GST в игри и в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter и Instagram.
GST
определение:Стрелец от трето лице
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Изображение за TPS

Когато пиша GST , имам предвид това:

значението на TPS
В TPS игрите играчите могат да видят собствения си герой на екрана.

Повече ▼...

Примери за TPS в изреченията

Ето примери за TPS, използвани в разговори:
  • Петра: Какви игри са ти любими?.
  • Клер: ОпределеноGST! Обичам да убивам неща!

Пример за TPS, използван в текст

GST