logo

TQA

Какво означава TQA?

TQA означава „Бърз отговор“ и „Пълна гаранция за качество“. Ето повече информация за всяко от тези дефиниции за TQA.

Бързият отговор

Съкращението TQA обикновено се използва със значението „Бърз отговор“, за да се въведе обобщение на дълга статия или коментар, да се добави акцент към отговор на въпрос или заявка или да се намери сайт, който дава кратък отговор на търсене срок. Например:
  • Лий: Какво е наречие?
  • Фран:TQA: Дума, която може да промени глагол, прилагателно или друго наречие.
  • Лий: Какво е наречие?
  • Фран: Въведете '#TQAнаречен фраза' в Bing и ще видите.
  • Сам: Можеш ли да заместиш Джордан в събота?
  • вече:TQA. Не!
При търсене в интернет TQA често е с префикс или суфикс с хаштаг (напр. „#TQA какви са глаголите“ или „Какво са съществителни #TQA“).

TQA беше представен за първи път от уебсайта www.grammar-monster.com , който представя поле за TQA в горната част на всяка страница.

TQA е предназначена да избегне „Твърде дълго; Ситуация „Не прочете“ (Съкратено като TLDR, TL; DR или TLDNR.)

Пълна гаранция за качество

В производството TQA означава „Пълна гаранция за качество“. В този контекст това е гаранция за качество.

Резюме на ключови точки

Първо определение на TQA

„Бързият отговор“ е най-често срещаното определение за TQA в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
TQA
определение:Бързият отговор
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
1: Лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Второ определение на TQA

В бизнес средите, TQA често означава „Пълна гаранция за качество“.
TQA
определение:Пълна гаранция за качество
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
специалисти

Изображение за TQ

Когато пиша TQA , имам предвид това:

значението на TQA
TQA също означава „Пълна гаранция за качество“.

Повече ▼...

Академичен поглед към TQA

Тъй като се произнася с отделните си букви (т.е. „Tee Queue Ay“), TQA се класифицира като съкращение на инициализъм. Инициализмите са различни от акронимите, които се изговарят като думи.

Пример за TQA, използван в текст

TQA