logo

UWU

Какво означава UWU?

UWU се използва като емотикон със значението „Сладко лице“.

UWU е и заглавието на песен на австралийския/американския певец Чеви:

Chevy - UWU

Резюме на ключови точки

Първо определение на UWU

„Сладко лице“ е най-често срещаното определение за UWU в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
UWU
определение:Сладко лице (емотикона)
Тип:икона
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни, тийнейджъри и под 13 години

Второ определение на UWU

UWU е и заглавието на песен на Chevy.
UWU
определение:Заглавие на песента от Chevy
Тип:икона
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Тийнейджъри

Пример за UWU, използван в текст

UWU