logo

VOIP

Какво означава VOIP?

VOIP означава „Глас по интернет протокол“.

Акронимът VOIP се използва със значението „Протокол за глас през интернет“, за да се отнася до система за комуникация през интернет. VOIP преобразува гласа в цифров сигнал, позволявайки на потребителите да извършват повиквания директно от компютър, VOIP телефон или друго устройство за данни, а не чрез PSTN (обществена комутирана телефонна мрежа).

В игрите някои игри имат вграден VOIP, но играчите често използват алтернативи, като Discord, TeamSpeak и Ventrilo.

Резюме на ключови точки

„Протокол за глас по интернет“ е най-често срещаното определение за VOIP в приложения за игри, като Discord и TeamSpeak, както и в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter и Instagram.
VOIP
определение:Глас през интернет протокол
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Повече ▼...

Примери за VOIP в изречения

Ето пример за използване на VOIP в разговор:
  • Лесли: Знаете ли колко струва да се обадите във Франция?
  • Карън: Нямам представа. използвамVOIPи получавам обаждания до Франция и Германия безплатно.

Пример за VOIP, използван в текст

VOIP