logo

Какво означава /W?

/W означава „шепот“.

Резюме на ключови точки

„Шепот“ е най-често срещаното определение за в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
определение:Шепот
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
5: Изключително трудно да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за /W, използван в текст