logo

WDTM

Какво означава WDTM?

WDTM означава „Какво означава това?“.

Резюме на ключови точки

'Какво означава това?' е най-разпространеното определение за WDTM в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
WDTM
определение:Какво означава това?
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за WDTM, използван в текст

WDTM