logo

WTP

Какво означава WTP?

WTP означава „Какъв е смисълът?“ и „Искате ли да играете?“

Резюме на ключови точки

Първо определение на WTP

'Какъв е смисълът?' е най-разпространеното определение за WTP в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
WTP
определение:Какъв е смисълът?
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Второ определение на WTP

'Иска да играе?' е друга обща дефиниция за WTP , особено в чат, свързан с игри в приложения като Discord и TeamSpeak.
WTP
определение:Иска да играе?
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за WTP, използван в текст

WTP