logo

: Х

Какво означава :X?

:X означава „Устните ми са запечатани“.

Резюме на ключови точки

„Устните ми са запечатани“ е най-често срещаното определение за : Х в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
: Х
определение:Устните ми са запечатани
Тип:икона
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за :X, използван в текст

: Х