logo

X.X

Какво означава X.X?

X.X означава „Раздразнен, раздразнен, раздразнен“.

Резюме на ключови точки

„Раздразнен, раздразнен, раздразнен“ е най-често срещаното определение за X.X в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
X.X
определение:Ядосан, раздразнен, раздразнен
Тип:икона
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за X.X, използван в текст

X.X